I. Panimula
- Ito ay isang akda na ginawa ni Rogelio Sikat. Isang kwentistang nagkamit na ng maraming karngalan sa Gawad Palanca. Nagkamit ng napakaraming parangal ng kwentong ito na gawa niya.

II.  Pormalistiko
1. Buod
Naghuhugas
ng kamay sa batalan si Impen nang kausapin o pangaralan siya ng kanyang ina.
Binalaan siya ng kanyang ina na huwag na siyang makipag-away at uuwing basag ang
mukha. 
Nagpunta si Impen sa igiban ng tubig dahil isa
  siyang agwador. Mahina na ang kita ng kanyang ina sa paglalaba at mahina na rin
  ang kanyang kita sa pag-aagawador ngunit patuloy siya sa pagtatrabaho kahit na
  maraming nang-aapi sa kanya. Inaapi siya dahil sa estado ng kanilang pamilya at
  dahil sa kanyang kulay. Isa sa mga matinding manukso sa kanya ay ang kapwa
  agwador na si Ogor. 
Napansin
ni Impen ang langkay ng mga agwador sa may gripo. Nakaanim na karga siya at may
sisenta sentimos nang kumakalansing sa bulsa ng kanyang maong. Nanatili siya roon upang mag-igib pa at tatanghaliin siya ng pag-uwi. Nakita niya si Ogor sa
isang tindahan malapit sa gripo. Tulad ng nakagawian nito, agad siya nitong
tinawag na Negro at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Sumingit si Ogor sa
pila nang si Impen na ang sasahod ng balde niya. Sa kagustuhang makaiwas sa
gulo, hindi na umimik si Impen at nagpasyang umalis na lamang. 
Pinatid ni Ogor si Impen nang papaalis na ito
sa pila. Nabuwal si Impen. Tumama ang kanan niyang pisngi at nagalit si Impen at nagsuntukan sila. Hindi tumigil si Ogor sa pagtadyak, pagsuntok, at pananakit
  kay Impen hanggang sa labis nang napuno ng poot si Impen. Humina si Ogor sasunud-sunod na dagok at bayo ni Impen sa kanya. Sumuko siya kay Impen, na ikinagulat ng lahat. Maraming sandaling walang nangahas na magsalita.
  Naramdaman ni Impen ang paghanga mula sa mga taong pumalibot sa kanila ni Ogor.
  Tiningnan ni Impen ang nakabulagtang si Ogor. Nakadama siya ng
kapangyarihan

 2. Mga Elemento
a.Tagpuan: Sa bahay ni Impen at sa
gripo
b.Tauhan: Impen, Ogor, Boyet, Kano, Diding, Kanyang ina at mga
Agwador.

3. Banghay:
Panimula: Pagkagising ni Impen ay pupunta na siya sa gripo at
sinabi sa kanya ng kanyang ina na huwag makipag-basag ulo. Habang naglalakad
  siya ay pinagtitinginan siya ng mga bata at kahit tingin lang iyon ay alam niya
  kung ano iyon at iyon ay “Negro” napayuko na lamang
siya.
Saglit na kakintalan:: Nagtungo na siya sa gripo at doon ay
tinukso siya nanaman ni Ogor.
Pataas na Aksyon:  Nang siya na ang magiigib sa gripo ay
sinabi sa kanya ni Ogor na siya muna ngunit ayaw niya kaya sinuntok siya ni
ogor.
Kasukdulan: Nag-init na si impen at wala na siyang naramdaman na
sakit kahit duguan na siya. Nagsuntukan sila ng
nagsuntukan.
Pababang aksyon: Sinabi ni Ogor na susuko na siya kaya nanalo si
Impen.
Wakas: Humanga ang ibang agwador sa Kanya at naramdaman niya ang
kapangyarihan.
Tungalian: tao laban sa tao


III. Teoryang Pampanitikan
1.Mga teoryang pampanitikan:
Realismo:
Sa teoryang ito higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan . May mga
bahaging nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao , lipunan at
kapaligiran.
Ang mga akdang nasa ilalim nito ay
nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at iba pang
katulong na tauhan . Pinagbabatayan nito ang totoong buhay na madaling madama ng
mga mambabasa . Nangangailangan ng mahabang panahon ang mga pangyayari . Marami
rin ang tagpuan. Ito'y na mayagpag sa Panahon ng Kastila at Makabagong
Panahon
Humanismo:
Binibigyan pansin ang magagandang saloobin ng taong nakapaloob sa isang akdang
pampanitikan. Binibigyan din ng pansin ang magagndang damdaming taglay ng isang
tao.Itinataas din ang karangalan ng tao bilang sentro ng akda.Ipinakikita ang
magagandang saloobin ng tao na nakapaloob sa mga tiyak na pahayag sa akda .
Maari ring idagdag ang magagandang damdaming taglay ng tauhan.Ito'y namayagpag
sa Makabagong Panahon
Eksistensiyalismo:
Binibigyan-diin
ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala , kilos, at gawi ng
tauhan.Gumagawa siya ng pagpapasya na kailangan niyang harapin anuman ang
magiging kahinatnan nito.Mahalagang makita ang kalakasan ng paninindigan ng
tauhan.Malaya siya sa kanyang pagbuo ng desisyon at king paano niya ito
harapin.Ito'y namayagpag sa Panahon ng Kastila at
  Kasalukuyan.

Naturalismo:
Ang mga akdang nagbibigay-diin sa teoryang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring
nakatutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pangibabawin
ito.Ipinakikita rin ang epekto ng kapangitan ng kalagayan sa mga tauhan
nito.Ito'y isa sa mga namamayagpag sa Kasalukuyan.

Moralistiko:
Ipinalalagay
ng mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay isang nilalang na balon ng
maraming kaalamn. Ginagamit ng manunulat ang kanyang akda bilang instrumentong
maaring paghanguan ng mga aral na gagabay sa pangaraw-araw na buhay at
pagdedesisyon ng kanyang mambabasa. Kung gayon, maari niyang dalhin ang kanyang
mambabasa sa mabuti o masamng landas. Namayagpag ito sa Panahon ng Kastila at
Makabagong Panahon.


2.Teoryang gagamitin sa pagsusuri:
Realismo:
Sa teoryang ito higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan . May mga bahaging nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao , lipunan at
kapaligiran.

Ang mga akdang nasa ilalim nito ay
nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at iba pang
katulong na tauhan . Pinagbabatayan nito ang totoong buhay na madaling madama ng
mga mambabasa . Nangangailangan ng mahabang panahon ang mga pangyayari . Marami
rin ang tagpuan. Ito'y na mayagpag sa Panahon ng Kastila at Makabagong
Panahon.


3.Pagsusuri gamit ang Teoryang napili:
Realismo
ang teryang napili ko sapagkat ang panunukso sa mga Negro at mahihina ay
nangyayari sa totoong buhay at ang mga away ng mga kabataan ay nangyayari din. 

IV. Reaksyon:
Maganda ang Impeng Negro dahil nagtapos ito sa maganda at maayos na
paraan. Nanalo ang bida at nagging mabuti ang
antagonist.


 
 
 
 
 
 
 
      


ANUI.
12/2/2013 04:02:33 pm

Reply
ann
12/3/2013 01:43:25 pm

mganda sya

Reply
2/5/2014 06:33:29 pm

Reply
Evarphiosa
6/23/2014 10:42:08 pm

Salamat :")

Reply
April
8/1/2015 05:50:03 pm

Salamat po ng marami :")

Reply
8/1/2015 06:43:37 pm

hello! thanks sa impormasyon

Reply
any
10/20/2015 10:08:40 pm

Kulang ng critcism o pamumuna

Reply
qwe
7/19/2016 05:22:36 am

asd

Reply
char
8/8/2016 11:51:59 pm

thanks

Reply
9/20/2016 04:44:52 am

maraming salamat po

Reply
ANA
8/22/2017 03:46:04 am

SAGLIT NA KASIGLAHAN

ReplyLeave a Reply.